Klasi?ni parket

Klasi?ni parket je masivni parket, debeline 15 ali 21 mm, razli?nih irin in dolin. Uporaba te vrste parketa sega dale? v preteklost, saj je stoletja veljal za edino obliko parketa. Z izborom desk ve?jih dimenzij lahko pri?arate tako imenovane kme?ke pode, polagate ga lahko v ribjo kost ali klasi?no v linijo z zamikom.

Parketi so namenjeni polnemu lepljenju na podlago ter na?eloma kasneji obdelavi z bruenjem, lakiranjem ali oljenjem. Prostor, opremljen s klasi?nim parketom, daje prijeten ob?utek, tla so topla in prijetna. Ta vrsta parketa je lahko, zaradi svoje debeline, ve?krat obnovljena, ni pa primerna za polaganje na talno ogrevane estrihe. Zaradi masivne sestave in dimenzije je posebej ob?utljiv na nihanja zra?ne vlage v prostoru, saj de?ice spreminjajo dimenzijo glede na stanje v prostoru, kar povzro?a nastanek re med posameznimi elementi. V kolikor se odlo?imo za klasi?ni parket, moramo to, zaradi njegove debeline, upotevati e pri izdelavi estrihov.