Tovarniko naneen sistem za zatesnitev parketa je sestavljen iz 7 medsebojno prilagojenih plasti v rahlo sijajni izvedbi.

Prva nega lak ProStrong Finish

Priporo?amo, da prvo nego masivnega parketa iz de?ic in 2-slojnega parketa prepustite strokovnjaku. Prva nega je namenjena impregnaciji sti?nih robov in s tem zmanjuje prodiranje vode v les (ni potrebno pri WP Charisma, ki je tovarniko impregniran s Hydrostopom). ProStrong Finish sredstvo, je potrebno nanesti takoj potem, ko je parket poloen in sicer na o?i?eno, suho in brezprano povrino. Za ve? informacij vam je z veseljem na voljo va strokovnjak za polaganje parketa. Naknadno priporo?amo nego z lo?ilom.

Nega lo?ilo ProStrong Polish

Lo?ilo Polish na vodni osnovi je posebej razvit proizvod za nego rahlo sijajne izvedbe parketa. 30-40ml na m2 nanesite na povrino nerazred?enega v tankem in enakomernem sloju ter ga na hitro porazdelite s pomo?jo navlaenega pripomo?ka. Delovnega sredstva, navlaenega z lo?ilom, ni dovoljeno uporabljati na e posuenih delih povrine, saj lahko nastanejo lise. Prekomerne koli?ine lo?ila ali lue takoj odstranite. Pri temperaturi prostora 20C in vlagi 50% ter ob zadostnem prezra?evanju je povrina pripravljena za uporabo po priblino 30minutah. Nego z lo?ilom v privatnih prostorih uporabljajte po potrebi oz. po vsakem temeljitem ?i?enju.

?i?enje povrin ProStrong

?i?enje s ?istilom ProStrong Cleaner Pri tem pH nevtralnem ?istilu gre za visoko koncentrirani proizvod za ?i?enje, ki ga po potrebi uporabljajte na naslednji na?in:
Redno ?i?enje: priblino 100ml na 10l vode za 100m2 1-2l na 10l vode
Temeljito ?i?enje: Pri rednem ?i?enju nanesite ?istilo na delovni pripomo?ek tako, da delovni pripomo?ek (npr. ?istilno metlo, bombano krpo) navlaite, vendar povrine ne smete polivat. Dele, ki so mo?neje umazani, ro?no o?istite s pomo?jo bombane krpe ali spuve.

Pogostost rednega ?i?enja:

Po potrebi
V privatnih prostorih: 2-3krat mese?no
Temeljito ?i?enje v primeru, ?e so na tleh opazne grde plasti negovalnih sredstev in so tla mo?no umazana, prepustite strokovnjaku. Nato povrino obriite s ?isto vodo, s ?imer odstranite ostanke ?istila, temeljito jo osuite in jo ponovno oskrbite z lo?ilom.
Pogostost temeljitega ?i?enja:
Po potrebi
V privatnih prostorih: 1-2krat v roku 24 mesecev za 100m2